TOP

 

image

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ

image-about

ฉันไม่ใช่มุสลิมจะใช้บริการ ibank ได้หรือไม่

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เราเป็นธนาคารเดียว…ที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

image-cover

อัตราและค่าธรรมเนียม

  • ออมทรัพย์วะดีอะฮ์
  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากประจำ
+ อัตราผลตอบแทนเงินฝากทั้งหมด

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

วงเงิน (บาท)

0 0

ระยะเวลา (ปี)

0 0

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
image-cover
27 มิถุนายน 2565
ไอแบงก์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

image-cover
27 มิถุนายน 2565
ไอแบงก์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน… ตั้งแต่ต้นปี 2565 จ่ายผลตอบแทนสูงกว่าที่คาดไว้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ปลูกฝังการออมด้วยบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน เงินฝากสำหรับเด็กที่ผู้ปกครองต้องการออมเพื่ออนาคตลูกหลานและปลูกฝังให้รักการออมตั้งแต่เด็ก

image-cover
26 มิถุนายน 2565
(ข่าวปลอม) จากประเด็นเรื่อง "บริษัท H.P.A Thailand ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัครงานเพื่อสร้างการลงทุนถูกต้องตามกฎหมายชารีอะฮ์ "

จากประเด็นเรื่อง "บริษัท H.P.A Thailand ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัครงานเพื่อสร้างการลงทุนถูกต้องตามกฎหมายชารีอะฮ์ "