TOP

 

image

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ

image-about

ฉันไม่ใช่มุสลิมจะใช้บริการ ibank ได้หรือไม่

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เราเป็นธนาคารเดียว…ที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

image-cover

อัตราและค่าธรรมเนียม

  • ออมทรัพย์วะดีอะฮ์
  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากประจำ
+ อัตราผลตอบแทนเงินฝากทั้งหมด

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

วงเงิน (บาท)

0 0

ระยะเวลา (ปี)

0 0

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด
image-cover
24 พฤศจิกายน 2566
เริ่มแล้วกับกระบวนการทดสอบและตรวจสอบประสิทธิภาพ (Production Verification Test - PVT) ของ ‘ไอแบงก์ แอปพลิเคชัน’ 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เริ่มแล้วกับกระบวนการทดสอบและตรวจสอบประสิทธิภาพ (Production Verification Test - PVT) ของ ‘ไอแบงก์ แอปพลิเคชัน’ 

image-cover
23 พฤศจิกายน 2566
ไอแบงก์ แสดงความยินดีว่าที่จุฬาราชมนตรี คนที่ 19

ช่วงเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการธนาคาร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี นายอรุณ บุญชม ผู้ได้รับการสรรหาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย โดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะนำรายชื่อกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี ต่อไป

image-cover
7 พฤศจิกายน 2566
ไอแบงก์ ต้อนรับเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ระดับประเทศ

ไอแบงก์ ต้อนรับเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระดับประเทศ