TOP

 

image

Product And

Service

image-about

ฉันไม่ใช่มุสลิมจะใช้บริการ ibank ได้หรือไม่

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

เราเป็นธนาคารเดียว…ที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารอิสลามเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

image-cover

อัตราและค่าธรรมเนียม

  • อุ่นใจวัยเรียน
  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากประจำ
+ All Deposit Rates

โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ

Limit (Bath)

0 0

Duration (Year)

0 0

News &

Activities

+ See all
image-cover
2 March 2021
ไอแบงก์..ส่งต่อคอมพิวเตอร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม โรงเรียนบ้านควน โรงเรียนบ้านใต้ โรงเรียนบ้านบางแฟบ และโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย สำนักงานเขตอุบลราชธานี และสาขาอุบลราชธานี ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ดี

image-cover
1 March 2021
ไอแบงก์..ส่งต่อคอมพิวเตอร์ สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา โรงเรียน ตัสดีกียะห์ โรงเรียนดำรงศาสน์ และโรงเรียนแสงธรรมวิทยา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย สาขาจะนะ จังหวัดสงขลา ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ดี

image-cover
25 February 2021
อยากได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ต้องทำอย่างไร?

ช่วงนี้คงเป็นช่วงของผู้มีเงินได้ทั้งหลายกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร แต่สิทธิหนึ่งที่หลายคนมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจนักก็คือ สิทธิที่ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผลตอบแทนเงินฝากนั่นเอง วันนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้กัน