TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-26.0 ไร่
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
850,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-22.0 ไร่ (22 ตร.วา)
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,850,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-23.4 ไร่
อำเภอ :สุไหงปาดี
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
800,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-29.4 ไร่
อำเภอ :เบตง
จังหวัด :ยะลา
ราคา
770,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-25.1 ไร่
อำเภอ :เบตง
จังหวัด :ยะลา
ราคา
1,100,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-23.9 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.7 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.7 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.8 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-18.8 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
1,900,000
icon-noti 2