TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-35.0 ไร่ (35 ตร.วา)
อำเภอ :แว้ง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
750,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-28.8 ไร่ (28.8 ตร.วา)
อำเภอ :บางกล่ำ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ดินรวม 0-0-65.4 ตร.วา (65.4 ตร.วา)
อำเภอ :ทุ่งสง
จังหวัด :นครศรีธรรมราช
ราคา
1,957,000
1,953,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-19.7 ไร่ (19.7 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :ฉะเชิงเทรา
ราคา
1,100,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-36.1 ไร่ (36.1 ตร.วา)
อำเภอ :ควนกาหลง
จังหวัด :สตูล
ราคา
620,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-24.9 ไร่ (24.9 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
1,200,000
icon-noti 2