TOP
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-22.8 ไร่
อำเภอ :บันนังสตา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
750,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25 ไร่
อำเภอ :ละงู
จังหวัด :สตูล
ราคา
1,200,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,100,000
1,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21 ไร่
อำเภอ :ทุ่งหว้า
จังหวัด :สตูล
ราคา
300,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21 ไร่
อำเภอ :ทุ่งหว้า
จังหวัด :สตูล
ราคา
300,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25.0 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,100,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25.0 ไร่
อำเภอ :เมืองสงขลา
จังหวัด :สงขลา
ราคา
600,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-23.2 ไร่
อำเภอ :สุไหงโก-ลก
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
750,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,000,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21.5
อำเภอ :กระทุ่มแบน
จังหวัด :สมุทรสาคร
ราคา
2,350,000
icon-noti 2