TOP
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :27-0-84 ไร่ (10,884 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
2,940,000
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :0-2-67.4 ไร่ (267.4 ตร.วา)
อำเภอ :บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
ราคา
4,062,000
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :99 ตร. วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
990,000
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :10-2-16 ไร่
อำเภอ :เมืองนราธิวาส
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
632,400
icon-noti 2