TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

cover-image

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 70 ปี
 • อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ
  1. กรณีผู้มีรายได้ประจำไม่เกิน 60 ปี
  2. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/เจ้าของธุรกิจ/หุ้นส่วนธุรกิจ/อาชีพเฉพาะ/อาชีพอิสระ ไม่เกิน 70 ปี
 • รายได้รวมต่อราย
  1. ผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ และอาชีพอิสระ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
  2. ผู้ประกอบธุรกิจรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
 • อายุงาน
  1. กรณีทำงานประจำต้องมีอายุงานรวมไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. พนักงานสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป

วงเงินสินเชื่อ

 • ขั้นต่ำ 100,000บาท สูงสุด  5,000,000 บาท

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้า ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ ตึกแถว และกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งหลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ระยะเวลาผ่อนชำระ

3 - 20 ปี

อัตรากำไรผ่อนชำระ

SPRL - 1.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ :

1.กรณีทำ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี /ตลอดอายุสัญญา  หรือ ทำ MRTA/MLTA 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 15 ปี / ตลอดอายุสัญญา  ธนาคารลดอัตรากำไรในปีแรกลง0.25%

2.SPRL ตามประกาศธนาคาร

3.อัตรากำไรผ่อนชำระ (อัตรากำไรอ้างอิง) คือ อัตรากำไรที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุดสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 18% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรราคาขายและอัตรากำไรผ่อนชำระจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • สินเชื่ออเนกประสงค์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา(Prepayment Fee)
 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา 
 • ค่าประเมินหลักประกัน ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศธนาคาร

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และ/หรือ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล

เพื่อซื้อ/ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม /ไถ่ถอน / ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

เพื่อเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระสินเชื่อให้ธนาคาร

สินเชื่อรีไฟแนนซ์อัตรากำไรพิเศษ ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และสามารถเลือกชำระเฉพาะกำไรสูงสุด 1 ปี

แคมเปญสินเชื่อบ้านและสินเชื่ออเนกประสงค์ อัตรากำไรพิเศษ ฟรีค่าประเมิน

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 กันยายน 2566

ไอแบงก์ เดินหน้าออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม แก่ผู้ประสบภัยมูโนะ

หลังจากที่คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจลูกค้าและผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บพลุ ระเบิดที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

26 เมษายน 2566

กทท. จับมือ ไอแบงก์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร”

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรระหว่าง กทท. และไอแบงก์

27 มกราคม 2566

ไอแบงก์ ประกาศคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงเฉพาะลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจ้งประกาศปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ชั้นดีระหว่าง 0.10%-0.17% และคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยชั้นดีที่ 8.00% เท่าเดิม เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป