TOP
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-1-64.0 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
19,270,000
16,078,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 2-0-43.4 ไร่
อำเภอ :เมืองกระบี่
จังหวัด :กระบี่
ราคา
48,230,000
47,940,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 10-2-68 ไร่
อำเภอ :เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด :ร้อยเอ็ด
ราคา
79,290,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 12-2-81 ไร่
อำเภอ :ปากช่อง
จังหวัด :นครราชสีมา
ราคา
75,512,900
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-3-14 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
47,179,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 26-2-41.6 ไร่
อำเภอ :เมืองนครสวรรค์
จังหวัด :นครสวรรค์
ราคา
67,680,000
64,828,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 30-3-0 ไร่
อำเภอ :ป่าติ้ว
จังหวัด :ยโสธร
ราคา
51,536,293
47,985,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 5-2-64 ไร่
อำเภอ :สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
ราคา
35,970,000
35,832,180
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :4-2-76.84 ไร่
อำเภอ :เมืองปัตตานี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
140,681,442
126,174,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-0-77.7 ไร่ (477.7 ตร.วา)
อำเภอ :ไม้แก่น
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,665,000
3,360,000