TOP
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-1-64.0 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
19,270,000
16,740,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-3-14 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
45,631,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 26-2-41.6 ไร่
อำเภอ :เมืองนครสวรรค์
จังหวัด :นครสวรรค์
ราคา
67,680,000
67,316,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 50-0-0 ไร่
อำเภอ :ป่าติ้ว
จังหวัด :ยโสธร
ราคา
51,536,293
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :เนื้อที่ 5-2-64 ไร่
อำเภอ :สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
ราคา
35,970,000
35,900,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :4-2-76.84 ไร่
อำเภอ :เมืองปัตตานี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
140,681,442
131,658,812
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-0-77.7 ไร่ (477.7 ตร.วา)
อำเภอ :ไม้แก่น
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,665,000
3,472,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-2-43.7 ไร่
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
14,840,000
14,520,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-2-55.4 ไร่
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
2,760,000
2,640,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :2-0-85 ไร่
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
6,280,000
6,220,000
icon-noti 2