TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
3,800,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
7,628,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 2-0-0 ไร่
อำเภอ :เมืองกระบี่
จังหวัด :กระบี่
ราคา
26,790,000
25,690,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 1-0-73 ไร่
อำเภอ :สันทราย
จังหวัด :เชียงใหม่
ราคา
2,969,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-82.4 ไร่
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
5,600,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-66 ไร่
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
4,700,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-5 ไร่
อำเภอ :ศรีสาคร
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,767,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-7 ไร่
อำเภอ :กรงปินัง
จังหวัด :ยะลา
ราคา
1,490,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-36 ไร่
อำเภอ :เมืองพะเยา
จังหวัด :พะเยา
ราคา
2,000,000