TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
3,850,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
8,347,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-33.1 ไร่
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
1,250,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-63.7 ไร่
อำเภอ :สันกำแพง
จังหวัด :เชียงใหม่
ราคา
2,650,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-3-40 ไร่
อำเภอ :ปะเหลียน
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,447,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-31.5 ไร่
อำเภอ :สุไหงปาดี
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,450,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-65.7 ไร่
อำเภอ :เมืองระยอง
จังหวัด :ระยอง
ราคา
2,500,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :3-3-23.50 ไร่
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
2,470,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-72.0 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
2,230,000
icon-noti 2