TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
8,347,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-95 ไร่ (95 ตร.วา)
อำเภอ :จะนะ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,870,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-2-51.0 ไร่ (251 ตร.วา)
อำเภอ :ตะโหมด
จังหวัด :พัทลุง
ราคา
1,647,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-52 ไร่ (52 ตร.วา)
อำเภอ :จะแนะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,310,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-3-80 ไร่ (380 ตร.วา)
อำเภอ :มายอ
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,030,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-59.1 ไร่ (59.1 ตร.วา)
อำเภอ :คลองท่อม
จังหวัด :กระบี่
ราคา
780,000
765,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-2-52.0 ไร่ (252 ตร.วา)
อำเภอ :กงหรา
จังหวัด :พัทลุง
ราคา
2,050,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-54.3 ไร่ (154.3 ตร.วา)
อำเภอ :ยะหริ่ง
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,250,000
icon-noti 2