TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
3,800,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
7,808,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-2-84 ไร่
อำเภอ :เมืองยะลา
จังหวัด :ยะลา
ราคา
594,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-68.2 ไร่
อำเภอ :ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด :ปทุมธานี
ราคา
2,400,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-2-17 ไร่
อำเภอ :รามัน
จังหวัด :ยะลา
ราคา
2,130,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-3-96.0 ไร่
อำเภอ :รามัน
จังหวัด :ยะลา
ราคา
437,000
429,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-33.9 ไร่
อำเภอ :เมืองเชียงราย
จังหวัด :เชียงราย
ราคา
800,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 1-1-0 ไร่
อำเภอ :พรหมพิราม
จังหวัด :พิษณุโลก
ราคา
2,440,000
2,330,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-56.1 ไร่
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,927,000
icon-noti 2