TOP
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :เนื้อที่ 36.85 ตารางเมตร
อำเภอ :เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
737,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :เนื้อที่ 25.32 ตารางเมตร
อำเภอ :เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :มหาสารคาม
ราคา
350,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :เนื้อที่ 2-0-44 ไร่
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
341,400,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :เนื้อที่ 28.53 ตารางเมตร
อำเภอ :เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
2,540,000
2,450,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :เนื้อที่ 33.02 ตารางเมตร
อำเภอ :เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
2,146,300
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :เนื้อที่ 33.02 ตารางเมตร
อำเภอ :เขตคันนายาว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
2,146,300
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :31.96 ตารางเมตร
อำเภอ :ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
ราคา
799,000
720,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :28.01 ตารางเมตร
อำเภอ :เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
1,148,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :42.20 ตารางเมตร
อำเภอ :กะทู้
จังหวัด :ภูเก็ต
ราคา
3,590,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :2-0-50 ไร่
อำเภอ :เมืองภูเก็ต
จังหวัด :ภูเก็ต
ราคา
135,000,000