TOP
cover-image
สัญญาตะกาฟุล พ.ร.บ. บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (กรณีเป็นฝ่ายผิด)

  ไม่เกิน 30,000 บาท

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

  35,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (กรณีเป็นฝ่ายถูก)

  ไม่เกิน 80,000 บาท

 • การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง

  สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

 • กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร

  สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

 • ชดเชยรายวัน 200 บาท กรณีผู้ป่วยใน (ไม่เกิน20วัน)

  สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

ผู้สนใจ 654 คน
สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ชั้น 3 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  ไม่คุ้มครอง

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถ

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/คน

  500,000 บาท

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/ครั้ง

  10,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  800,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  100,000 บาท

ผู้สนใจ 696 คน
สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ชั้น 3+ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถ

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/คน

  500,000 บาท

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/ครั้ง

  10,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  200,000 บาท

ผู้สนใจ 572 คน
สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ชั้น 2+ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย

  ไม่คุ้มครอง

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถ

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/คน

  500,000 บาท

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/ครั้ง

  10,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  200,000 บาท

ผู้สนใจ 571 คน

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

10 กันยายน 2563

ข้อควรระวัง เมื่อขับรถหน้าฝน ช่วงน้ำรอระบาย

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ การขับรถตามท้องถนน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมขัง หรือน้ำรอการระบาย บนพื้นผิวการจราจร อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ดับได้ เป็นเรื่องจำเป็นที่เจ้าของรถควรใส่ใจ วันนี้เรามีเคล็ดลับที่ไม่ลับ เมื่อท่านต้องขับรถลุยฝนมาฝากกัน