TOP

 

 

ทรัพย์สินอะไรที่จำเป็นต้องจ่ายซะกาต…?
  • โลหะเงินและทองคำ เงินสด เงินในบัญชี หุ้น สินค้า (ของตนเองไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออัญมณี) ที่มีไว้ขายทั้งหมด ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นนำมาฝากขาย หากมีมูลค่าเท่าราคาทองคำหนัก 85 กรัม หรือประมาณ 5.66 บาท (ทองคำหนึ่งบาทหนัก 15 กรัม) เมื่อครบรอบปีก็จะต้องจ่ายซะกาต 2.5% จากทรัพย์สินเหล่านี้
  • ผลผลิตจากการเกษตร หากเป็นผลผลิตที่เกิดจากการใช้น้ำชลประทานที่ต้องลงทุน อัตราซะกาต คือ 5% หากไม่ใช้น้ำชลประทาน และอาศัยน้ำฝนอย่างเดี่ยว อัตราซะกาต คือ 10%
  • ปศุสัตว์เช่น แพะ แกะ วัว ความ อูฐ เป็นต้น
  • ขุมทรัพย์ที่พบได้ในแผ่นดิน
ระยะเวลาของการจ่ายซะกาต?

การเริ่มต้นปีซะกาตนั้น เริ่มต้นในวันที่คนผู้นั้นจ่ายซะกาตเป็นครั้งแรก นั้นคือ วันที่คนผู้นั้นมีทรัพย์สินครบพิกัดอัตราที่ศาสนากำหนดไว้ หลักจากนั้นเมื่อครบปีจันทร์คติซึ่งมี 354 วัน หากยังมีทรัพย์สินอยู่ครบพิกัดก็ต้องจ่ายซะกาต เพราะซะกาตนั้นคิดจากทรัพย์สินที่ออมไว้ ไม่ได้คิดจากรายได้สะสมไว้มากเท่าใดก็ต้องจ่ายมากขึ้นเท่านั้น ซะกาตจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ทุกคนเรียกร้องมาตลอดทุกยุคทุกสมัย

คำว่า “ซะกาต” เป็นคำภาษาอาหรับที่มีความหมายว่า การขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือการเพิ่มพูน หรือการเจริญงอกงาม การจ่ายซะกาตเป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้มีทรัพย์สินให้สะอาดหมดจดจากความตระหนี่ถี่เหนียวซึ่งเป็นมลทินที่เกาะกินจิตใจให้สกปรกและหยาบกระด้าง ขณะเดียวกันเป็นการซักฟอกทรัพย์สินที่หามาได้ให้สะอาดบริสุทธิ์ นอกจากนี้แล้ว เมื่อมีการจ่ายซะกาตออกไปให้กับคนจน คนขัดสน หรือคนมีหนี้สิน ก็เป็นการสร้างอำนาจซื้อให้แก่คนที่ไม่มีอำนาจซื้อ เมื่อคนในสังคมมีอำนาจซื้อก็จะส่งผลให้ร้านค้าสามารถรักษาการจ้างงาน และการกระจ่ายรายได้ไว้ได้ระดับหนึ่ง และสร้างความจำเริญดีงามให้แก่ทั้งผู้ให้ ผู้รับ และสังคมโดยรวม

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

13 May 2020

ซะกาต! แค่คลิก ง่ายนิดเดียว ได้บุญ!!!

ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่กระจายไปทั่วโลก ก่อให้เกิดการชะงักงันของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก

27 April 2020

ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตรวม 25 ราย

ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตรวม 25 ราย

16 March 2020

ไอแบงก์ มอบซะกาตนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

ไอแบงก์ มอบซะกาตนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

icon-noti 2