TOP
โปรโมชั่นและโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์ ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หมด หากเงินฝากของลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

cover-image

บัญชีอัล ฮัจย์

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  • สามารถถอนได้ 1 ครั้งต่อเดือน
  • รับผลตอบแทนทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม ที่สัดส่วน 10:90 (ลูกค้า:ธนาคาร)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

กิจกรรมจับสลากเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์ เป็นกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกับธนาคารแล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์ลุ้นร้างวัลไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี! ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 12 รางวัล ๆ ละ 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท  

ระยะเวลาร่วมรายการ

  • ลูกค้าที่มีบัญชีแล้วร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2565
  • ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขา หรือ โทร. iBank call Center 1302

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

17 มกราคม 2563

ไอแบงก์...ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี63 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการมอบคอมพิวเตอร์ 130 เครื่องในกิจกรรม “ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน”

24 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ สานต่อความดี ปีที่ 6 มอบสิทธิ์ลุ้นแพคเกจไปฮัจย์ฟรี! สำหรับลูกค้าเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์

ไอแบงก์ สานต่อความดี ปีที่ 6 มอบสิทธิ์ลุ้นแพคเกจไปฮัจย์ฟรี! สำหรับลูกค้าเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์

13 มกราคม 2563

ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน”

icon-noti 2