TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เฉพาะเจาะจง
ค่าอาหารพร้อมห้องจัดงานและห้องพักรับรองแขกที่เข้าร่วมงานเปิดตัว"โครงการชุมชนซื่อสัตย์" ตกลงราคา
จ้างงานบริการดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่อง Centralized Data Storage (Net App) เฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบ API Gateway เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล (SSL VPN) เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จำนวน 14,400 ถัง ประจำปี 2565 -2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล 2 ชั้น ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 34 อัตราประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ฝ่ายธุรกิจSMEs3 สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร (ภายในประเทศ) รายปี 2565 เฉพาะเจาะจง
icon-noti 2