TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างรื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 ห้อง 1208 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นดาดฟ้า สาขาถนนชนเกษม สุราษฎร์ธานี เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างผู้รับเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริการบำรุงรักษา(Subscription fee) ระบบ Openshift พิเศษ
จัดจ้างทำเครื่อง INQ (Inquiry) ที่สามารถ update ข้อมูลแบบ real time เทียบเท่ากับ Productionเพื่อใช้ในโครงการ Mobile Banking พิเศษ
จัดจ้างทำ CR การเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจาก NCB พิเศษ
จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน เพื่อย้ายที่ทำการสาขายูดีทาวน์ อุดรธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างงานจัดทำโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ (Qcall) กับระบบ Core Bank และระบบ CRM ใหม่ เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างผู้รับเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน สาขาพาราไดซ์ พาร์ค เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างผู้รับเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงานสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะเจาะจง
icon-noti 2