TOP
cover-image
29 มีนาคม 2564

บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

cover-image
29 มีนาคม 2564

บริเวณ ร้านเคมาร์ท จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

cover-image
12 มีนาคม 2564

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 01.00 น. - 05.00 น.

cover-image
25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดตามประเพณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เนื่องในวันมาฆบูชา

cover-image
12 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปี 2564

cover-image
14 มกราคม 2564

ประกาศเปิดทำการตามปกติของสาขาธนาคาร

cover-image
12 มกราคม 2564

ประกาศปิดทำการสาขาชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

cover-image
10 มกราคม 2564

เรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาปิดทำการให้บริการของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า 8 สาขาเป็นการชั่วคราว จากสถานการณ์ COVID-19

cover-image
10 มกราคม 2564

ประกาศปิดทำการสาขาชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

icon-noti 2