TOP
cover-image
12 January 2021

ประกาศปิดทำการสาขาชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

cover-image
10 January 2021

เรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาปิดทำการให้บริการของสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า 8 สาขาเป็นการชั่วคราว จากสถานการณ์ COVID-19

cover-image
10 January 2021

ประกาศปิดทำการสาขาชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

cover-image
30 December 2020

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง วันหยุดทำการของธนาคารอิสลาม​แห่ง​ประเทศไทย​ ประจำปี 2563

cover-image
25 December 2020

ประกาศปิดทำการสาขาชั่วคราว (เพิ่มเติม)

cover-image
24 December 2020

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ขอชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า หากต้องการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ระลึก เป็นธนบัตรหมุนเวียนปกติสามารถติดต่อขอแลกได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐทุกแห่ง

cover-image
20 December 2020

ประกาศปิดสาขาทำการชั่่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร

cover-image
9 December 2020

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุด

icon-noti 2