TOP
cover-image
25 มิถุนายน 2563

ประกาศย้ายที่ทำการสาขาบางพลัด

cover-image
12 มิถุนายน 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นคู่สัญญาให้บริการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินทั้งของธนาคารและลูกค้าธนาคารเ

cover-image
2 มิถุนายน 2563

เนื่องจากเบอร์ติดต่อหลักขัดข้องเป็นการชั่วคราว

cover-image
23 พฤษภาคม 2563

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วันอีฎิ้ลฟิตริ (วันสำคัญทางศาสนา) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441

cover-image
23 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ปิดให้บริการสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ชั่วคราว ส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้าอื่นเปิดให้บริการตามปกติ

cover-image
22 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ปิดสาขาชั่วคราวในห้างสรรพสินค้า รวม 4 สาขา ร่วมแก้วิกฤตการณ์โควิด-19

cover-image
17 มกราคม 2563

ประกาศ ปิดให้บริการระบบ ATM /Prompt Pay ชั่วคราว

cover-image
14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "กิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2562"

icon-noti 2