TOP
cover-image
11 กันยายน 2563

ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563

cover-image
1 กันยายน 2563

ประกาศวันหยุดธนาคารเพิ่มเติม เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

cover-image
31 สิงหาคม 2563

ยกเลิกให้บริการ เครื่องเอทีเอ็ม นอกสถานที่บริเวณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

cover-image
13 สิงหาคม 2563

ประกาศธนาคาร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของสาขาเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)

cover-image
23 กรกฎาคม 2563

ปิดปรับปรุงระบบ เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

cover-image
25 มิถุนายน 2563

ประกาศย้ายที่ทำการสาขาบางพลัด

cover-image
12 มิถุนายน 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นคู่สัญญาให้บริการสำรวจและประเมินราคาทรัพย์สินทั้งของธนาคารและลูกค้าธนาคารเ

cover-image
2 มิถุนายน 2563

เนื่องจากเบอร์ติดต่อหลักขัดข้องเป็นการชั่วคราว

cover-image
23 พฤษภาคม 2563

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วันอีฎิ้ลฟิตริ (วันสำคัญทางศาสนา) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441

icon-noti 2