TOP
cover-image
4 พฤษภาคม 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดตามประเพณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เนื่องในวันฉัตรมงคล

cover-image
3 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลาปิดทำการ : วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2564 สามารถใช้บริการสาขาสำรอง : สาขาสุราษฎร์ธานี

cover-image
3 พฤษภาคม 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดตามประเพณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

cover-image
30 เมษายน 2564

ระยะเวลาปิดทำการ : วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

cover-image
20 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ

cover-image
13 เมษายน 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดตามประเพณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เนื่องในวันสงกรานต์

cover-image
6 เมษายน 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดตามประเพณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

cover-image
29 มีนาคม 2564

บริเวณ โรงพยาบาลสิโรรส จงหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

icon-noti 2