TOP
cover-image
4 มีนาคม 2565

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2021”

cover-image
1 มีนาคม 2565

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ยังคงเดินหน้าส่งเสริมความดีและมอบโอกาสให้ลูกค้าได้ไปทำฮัจย์ฟรี กับ “กิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2565” เป็นปีที่ 8

cover-image
1 มีนาคม 2565

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดนี้

cover-image
15 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วย ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษา (ด้านศาสนา) ร่วมให้การต้อนรับ ดร.มูฮำหมัด บิน อับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League)

cover-image
31 มกราคม 2565

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ...

cover-image
27 มกราคม 2565

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการแก้หนี้ระยะยาวตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วยการรีไฟแนนซ์ (Refinance) และการรวมหนี้ (Debt Consolidation) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่ลูกค้าเดิมของธนาคาร รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่มีบัญชีสินเชื่อบ้านและมีสินเชื่อบุคคลประเภทอื่น

cover-image
30 ธันวาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ตามมาตรการของรัฐ ออกโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่ออุปโภคบริโภค โดยลดอัตรากำไรปีแรกลง 0.25% ต่อปี พร้อมฟรี! ค่าธรรมเนียม Front end Fee ค่านิติกรรมสัญญา และค่าประเมินราคา

icon-noti 2