TOP
cover-image
28 March 2022

ประกาศขยายเวลา รับสมัครตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

cover-image
24 March 2022

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ทรัพย์สวย ทำเลดี ราคาโดนใจหลายรายการ

cover-image
18 March 2022

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้ทางการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่” ภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลาม ตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ประจำปี 2565

cover-image
4 March 2022

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2021”

cover-image
1 March 2022

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ยังคงเดินหน้าส่งเสริมความดีและมอบโอกาสให้ลูกค้าได้ไปทำฮัจย์ฟรี กับ “กิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2565” เป็นปีที่ 8

cover-image
1 March 2022

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดนี้

cover-image
15 February 2022

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วย ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษา (ด้านศาสนา) ร่วมให้การต้อนรับ ดร.มูฮำหมัด บิน อับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League)

icon-noti 2