TOP
cover-image
21 พฤษภาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

cover-image
17 พฤษภาคม 2564

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่

cover-image
12 พฤษภาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ธนาคาร รวมจำนวน 3,960 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็น

cover-image
30 เมษายน 2564

เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 จิตอาสาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กว่า 50 คน ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีด้วยหัวใจ ฝ่าวิกฤติโควิด โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ

cover-image
29 เมษายน 2564

ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาและประธานอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เผยว่า มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาต ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

cover-image
28 เมษายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท ออกโครงการสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ ให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ คิดอัตรากำไรต่ำพิเศษ 2% ต่อปี

cover-image
27 เมษายน 2564

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “เลี้ยงละศีลอดแก่เด็กกำพร้าและยากไร้” ในเดือนรอมฎอน

cover-image
12 เมษายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำสุดพิเศษให้พี่น้องมุสลิมเนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ด้วยโครงการเงินรับฝากประจำ “Ramadan 1442”

icon-noti 2