TOP
cover-image
27 ตุลาคม 2564

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณแก่กลุ่มลูกค้ามุสลิม

cover-image
5 ตุลาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ทั้งกลุ่มลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564

cover-image
17 กันยายน 2564

เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม สร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของชุมชนสำคัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

cover-image
16 กันยายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจสำหรับลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ คิดอัตรากำไรพิเศษ 2% ต่อปี

cover-image
6 กันยายน 2564

เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

icon-noti 2