TOP
cover-image
9 เมษายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายนิอับดุลฮาลีม มะกาเจ ผู้จัดการสำนักงานเขตปัตตานี ฝ่ายกิจการสาขา 2 พร้อมด้วยทีมงานเขตปัตตานี

cover-image
9 เมษายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ( ไอแบงก์) โดยนางอลิสา รักบำรุง ผู้จัดการสำนักงานเขตภูเก็ต ผู้แทนธนาคาร มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “เมาว์ลิดกลางกระบี่ ครบรอบ 40 ปี สดุดีบรมศาสดา มุสลิมทั่วหล้า จิตศรัทธาเดียวกัน”

cover-image
8 เมษายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนางพรทิพา โตวิชัย ผู้จัดการสำนัก 1 สำนักงานเขตสาทร ฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมด้วยทีมงานเขตสาทรประกอบด้วย

cover-image
7 เมษายน 2564

จากกรณีที่มีข่าว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาทให้แก่ทุกราย ไอแบงก์ ขอชี้แจงว่า มีการพาดหัวที่สร้างความเข้าใจผิด

cover-image
2 เมษายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จับมือพันธมิตรเหนียวแน่นเดินหน้าเปิดโครงการ “รวมพลังสร้างสรรค์ตะกาฟุล ปี 5”

cover-image
1 เมษายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายสะรี หัวเมือง ผู้อำนวยฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ดี

cover-image
30 มีนาคม 2564

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยจิตอาสาไอแบงก์ ส่งมอบหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาใน"กิจกรรมไอแบงก์สื่อสารหนังสือเสียงช่วยคนตาบอด" จำนวนทั้งสิ้น 14 เล่ม

cover-image
26 มีนาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายมาโนช แดงโกแมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการสินเชื่อ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองที่มีสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ดี

icon-noti 2