TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง การต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร -
ประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : -
ประกาศราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความสะอาดสำนังานเขตภาคใต้ตอนบน -
ประกาศราคาจัดจ้างพนักงานรักษาความสะอาด สาขาเดอะมอล์บางกะปิ -
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย สาขาจันทบุรี -
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย สาขาถนนสุขุมวิท 3/1 -
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักอโศก -
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย สาขากาญจนบุรี -
ประกาศราคากลาง โครงการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่คืนศูนย์การค้าเดอะไนน์ จากการลดขนาดสาขาเดอะไนน์ -
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2