TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบางแสน พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาบุรีรัมย์ พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขามีนบุรี พิเศษ
จัดซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของธนาคารและกิจการของธนาคาร ประจำปี 2564 -
จัดซื้อระบบ Data Set ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อระบบเพื่อพัฒนาระบบงานเชื่อมต่อกับระบบ CBS พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขามหาสารคาม พิเศษ
จ้างบริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร (ภายในประเทศ) รายปี ๒๕๖๔ เฉพาะเจาะจง
เช่าโครงการเช่าระบบสัญญาณเตือนภัย บุกรุกโจรกรรม Fire Alarm และขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างพัฒนาระบบ CBS เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Approval Process) พิเศษ
icon-noti 2