TOP
cover-image
29 พฤศจิกายน 2564

ขอแจ้งยกเลิกปิดให้บริการสาขา (สาขานิพัทธ์อุทิศ 1 หาดใหญ่ และสาขาหาดใหญ่)

cover-image
26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาชั่วคราว สาขาถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และสาขาหาดใหญ่

cover-image
24 พฤศจิกายน 2564

กรณีพนักงานสาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส จำนวน 1 ราย ติดเชื้อ COVID-19

cover-image
23 พฤศจิกายน 2564

ปิดสาขาถนนภูมาชีพ ยะลา2 ชั่วคราว เนื่องจากพบพนักงานติด covid-19

cover-image
19 พฤศจิกายน 2564

กรณีพนักงานฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
15 พฤศจิกายน 2564

กรณีพนักงานสาขาจะบังติกอ จำนวน 1 ราย ติดเชื้อ COVID-19

cover-image
15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "กิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2564"

cover-image
10 พฤศจิกายน 2564

กรณีพนักงานฝ่ายสนับสนุนพิธีการสินเชื่อ จำนวน 1 ราย ติดเชื้อ COVID-19

icon-noti 2