TOP
cover-image
3 December 2021

กรณีพนักงานฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประจำจังหวัดปัตตานี และศูนย์ประจำจังหวัดสตูล จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
26 November 2021

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาชั่วคราว สาขาถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 และสาขาหาดใหญ่

cover-image
19 November 2021

กรณีพนักงานฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประจำจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
15 November 2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "กิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2564"

icon-noti 2