TOP
cover-image
11 กันยายน 2558

ประกาศผลการคัดเลือกสำนักงานทนายความภายนอก

cover-image
25 พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์

cover-image
23 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (กรณีพิเศษ)วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

cover-image
7 พฤศจิกายน 2557

ประกาศวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (กรณีพิเศษ)

cover-image
20 สิงหาคม 2557

ประกาศขายทรัพย์สินทอดตลาดโดยวิธียื่นซองประมูล บริษัท อะมานะฮ์ อัจย์และอุมเราะห์ จำกัด

cover-image
15 มกราคม 2557

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (วันตรุษจีน)

cover-image
12 มีนาคม 2555

ประกาศวันหยุดทำการธนาคาร (กรณีพิเศษ)

icon-noti 2