TOP

รหัส : 62A029 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านทิพวรรณ 5 ซอยสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รหัส
62A029
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านทิพวรรณ 5 ซอยสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
46321
เนื้อที่
80 ตร.วา
ที่ตั้ง
25/171 หมู่บ้านทิพวรรณ 5 ซอยสมอโพรง ถนนเลียบคลองชลประทาน แยกจากถนนเพชรเกษม (ท.ล.4) ต.หัวหิน
พิกัด
12.602930 99.933156
วันที่ประกาศ
06.11.2019
ราคา
4,100,000บาท
ราคาพิเศษ
4,000,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2