TOP

รหัส : 63A019 - บ้านเดี่ยว (หลังหัวมุม) ซ.หมู่บ้านพรรณลดา ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

รหัส
63A019
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว (หลังหัวมุม) ซ.หมู่บ้านพรรณลดา ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
42523
เนื้อที่
0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 419/9 ซ.หมู่บ้านพรรณลดา แยกจากซอยหมู่บ้านชลดา ซอยท้าวอู่ทอง 9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
พิกัด
13.51428 99.818432
วันที่ประกาศ
10.06.2020
ราคา
4,000,000บาท
ราคาพิเศษ
3,800,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2