TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,336,000
9,156,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-1-64.0 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
19,270,000
18,533,000
ประเภท :ที่ดินเปล่า
เนื้อที่ :0-0-99.0 ไร่
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,237,500
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-95 ไร่ (95 ตร.วา)
อำเภอ :จะนะ
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,870,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :17-0-66.0 ไร่ (6,886 ตร.วา)
อำเภอ :คลองท่อม
จังหวัด :กระบี่
ราคา
10,600,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-2-51.0 ไร่ (251 ตร.วา)
อำเภอ :ตะโหมด
จังหวัด :พัทลุง
ราคา
1,647,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-0-52 ไร่ (52 ตร.วา)
อำเภอ :จะแนะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
1,310,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-3-80 ไร่ (380 ตร.วา)
อำเภอ :มายอ
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,030,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-35.0 ไร่ (35 ตร.วา)
อำเภอ :แว้ง
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
750,000
icon-noti 2