TOP
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :0-1-01.0 ไร่ (101 ตร.วา)
อำเภอ :เมืองราชบุรี
จังหวัด :ราชบุรี
ราคา
4,000,000
3,850,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
อำเภอ :วิเศษชัยชาญ
จังหวัด :อ่างทอง
ราคา
9,156,000
8,347,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-1-64.0 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
19,270,000
18,533,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :80 ตร.วา
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
4,100,000
4,000,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-0-77.7 ไร่ (477.7 ตร.วา)
อำเภอ :ไม้แก่น
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,665,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-28.4 ไร่ (28.4 ตารางวา)
อำเภอ :เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :มหาสารคาม
ราคา
4,400,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :0-0-15 ไร่
อำเภอ :กาญจนดิษฐ์
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
1,950,000
ประเภท :บ้านเดี่ยว
เนื้อที่ :3-3-23.50 ไร่
อำเภอ :บาเจาะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
2,470,000
ประเภท :คอนโดมิเนียม
เนื้อที่ :31.96 ตารางเมตร
อำเภอ :ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
ราคา
767,000
ประเภท :ทาวน์เฮ้าส์
เนื้อที่ :0-0-22.0 ไร่ (22 ตร.วา)
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,850,000
icon-noti 2