TOP
cover-image
สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ชั้น 1 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย

  ไม่คุ้มครอง

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/คน

  1,000,000 บาท

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/ครั้ง

  10,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  5,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  300,000 บาท

ผู้สนใจ 523 คน
สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ชั้น 2+ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย

  ไม่คุ้มครอง

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถ

  ไม่คุ้มครอง

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/คน

  500,000 บาท

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/ครั้ง

  10,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  200,000 บาท

ผู้สนใจ 325 คน
สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ชั้น 2+ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม

  100,000 บาท

 • คุ้มครองภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถ

  10,000 บาท

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/คน

  500,000 บาท

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/ครั้ง

  10,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  200,000 บาท

ผู้สนใจ 345 คน
สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ชั้น 1 บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม

  ตามจำนวนหลักประกัน

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/คน

  1,000,000 บาท

 • คุ้มครองชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก/ครั้ง

  10,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  2,500,000 บาท/5,000,000 บาท*

   

  *รถยุโรป

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  300,000 บาท

ผู้สนใจ 518 คน

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

10 กันยายน 2563

ข้อควรระวัง เมื่อขับรถหน้าฝน ช่วงน้ำรอระบาย

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ การขับรถตามท้องถนน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมขัง หรือน้ำรอการระบาย บนพื้นผิวการจราจร อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ดับได้ เป็นเรื่องจำเป็นที่เจ้าของรถควรใส่ใจ วันนี้เรามีเคล็ดลับที่ไม่ลับ เมื่อท่านต้องขับรถลุยฝนมาฝากกัน

icon-noti 2