TOP
cover-image
30 มิถุนายน 2565

ากมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องพิจารณาคือ ความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง จากนั้นจึงเลือกประเภทของสินเชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ แล้วทำความเข้าใจในกระบวนการและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ เพื่อให้เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมและได้รับอนุมัติสินเชื่อตามที่ยื่นขอ หลายคนอยากรู้ มันเป็นเพราะอะไร? ขอสินเชื่อไม่ผ่าน? ค้นหาคำตอบได้ที่นี่! เหตุผลอาจมีได้หลายประการด้วยกัน เช่น

cover-image
6 พฤษภาคม 2564

การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ มีผลกระทบรุนแรงต่อเนื่องในวงกว้างต่อเศรษฐกิจหลายภาคส่วน ทำให้สถานะทางการเงินของธุรกิจบางกลุ่มย่ำแย่ลง สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การอยู่รอดให้ได้ในวิกฤต แต่รอดอย่างยั่งยืนและมีความสุขนั้น ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไร นี่คือโจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่า อย่าลืมว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ขอเพียงไม่ท้อ และคิดบวก

cover-image
8 เมษายน 2564

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า “จากการประสานข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยกับสมาคมประกันวินาศภัย ระบุว่า ช่วงเดือนเมษายนมีสถิติอัคคีภัยสูงที่สุดของช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยในช่วงฤดูร้อนเกิดเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ 300 ครั้ง”

cover-image
10 มีนาคม 2564

พิธีฮัจย์ เป็น 1 ในมุขบัญญัติ 5 ประการสำคัญของพี่น้องมุสลิม ที่จะต้องใช้ความพร้อมในด้านร่างกาย ด้านการเงินและต้องปฏิบัติในพื้นที่ที่ถูกกำหนด ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต คือ ความฝันอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องมุสลิม บางท่านกัดฟันเก็บสะสมเงินมาค่อนครึ่งชีวิต เพื่อขอให้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยความศรัทธาอันเต็มเปี่ยม เพราะไม่มีผลตอบแทนใดๆ สำหรับฮัจย์ที่ถูกตอบรับจากองค์อัลลอฮ พระผู้เป็นเจ้าอันที่รักยิ่ง นอกจากสรวงสวรรค์เท่านั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเงินออมและเงื่อนไขและการจับสลากรางวัลแพกเกจฮัจย์ เพื่อส่งเสริมแรงปรารถนาในศาสนกิจอันยิ่งใหญ่

cover-image
25 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงนี้คงเป็นช่วงของผู้มีเงินได้ทั้งหลายกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร แต่สิทธิหนึ่งที่หลายคนมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจนักก็คือ สิทธิที่ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผลตอบแทนเงินฝากนั่นเอง วันนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้กัน

cover-image
19 กุมภาพันธ์ 2564

ผลกระทบทุกภาคส่วน หลังจากการระบาดของโควิด19 รอบใหม่ที่ยังไม่คลี่คลายลง กดดันให้ภาคธุรกิจปรับกระบวนหมุนตามโลก 360 องศา เกิดการสร้างธุรกิจใหม่เกิดขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน บริโภค จับจ่ายใช้สอย รวมทั้งการท่องเที่ยว

cover-image
11 กุมภาพันธ์ 2564

การมีบ้านเป็นของตนเอง คงมีใครหลายคนอาจคิดว่าเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ต้องตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ที่บางคนอาจจะได้รับผลกระทบต่อรายได้ แต่แน่นอนว่าในทุกวิกฤตก็มักมีโอกาสเสมอ อย่างช่วงนี้ เราจะเห็นว่า เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการนำบ้านมาหั่นราคาจนน่าดึงดูด ทำให้เหมือนเป็นใจสำหรับใครหลายคนในการตัดสินใจซื้อบ้านช่วงนี้ไปเลย

cover-image
9 ตุลาคม 2563

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สงครามการค้า ต่อเนื่องมา โควิด-19 ได้ฉุดให้โลกต้องเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่อง

cover-image
23 กันยายน 2563

โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) มาตั้งแต่ปี 2548...