TOP
cover-image
25 กุมภาพันธ์ 2564

ช่วงนี้คงเป็นช่วงของผู้มีเงินได้ทั้งหลายกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร แต่สิทธิหนึ่งที่หลายคนมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจนักก็คือ สิทธิที่ผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผลตอบแทนเงินฝากนั่นเอง วันนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้กัน

cover-image
19 กุมภาพันธ์ 2564

ผลกระทบทุกภาคส่วน หลังจากการระบาดของโควิด19 รอบใหม่ที่ยังไม่คลี่คลายลง กดดันให้ภาคธุรกิจปรับกระบวนหมุนตามโลก 360 องศา เกิดการสร้างธุรกิจใหม่เกิดขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน บริโภค จับจ่ายใช้สอย รวมทั้งการท่องเที่ยว

cover-image
11 กุมภาพันธ์ 2564

การมีบ้านเป็นของตนเอง คงมีใครหลายคนอาจคิดว่าเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ต้องตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ที่บางคนอาจจะได้รับผลกระทบต่อรายได้ แต่แน่นอนว่าในทุกวิกฤตก็มักมีโอกาสเสมอ อย่างช่วงนี้ เราจะเห็นว่า เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการนำบ้านมาหั่นราคาจนน่าดึงดูด ทำให้เหมือนเป็นใจสำหรับใครหลายคนในการตัดสินใจซื้อบ้านช่วงนี้ไปเลย

cover-image
9 ตุลาคม 2563

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ สงครามการค้า ต่อเนื่องมา โควิด-19 ได้ฉุดให้โลกต้องเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่อง

cover-image
23 กันยายน 2563

โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) มาตั้งแต่ปี 2548...

cover-image
18 กันยายน 2563

การแสวงหาปัจจัยยังชีพในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ถือเป็นหลักพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะทุกชีวิตนั้นมีความต้องการทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคในการดำเนินชีวิตของตน ดังปรากฏหลักธรรมคำสอนในอัลกุรอ่านที่ว่า “พวกเจ้าจงบริโภคในสิ่งที่อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ซึ่งเป็นที่อนุมัติที่ดี” (บทอันนะห์ล : 114)

cover-image
10 กันยายน 2563

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ การขับรถตามท้องถนน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมขัง หรือน้ำรอการระบาย บนพื้นผิวการจราจร อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ดับได้ เป็นเรื่องจำเป็นที่เจ้าของรถควรใส่ใจ วันนี้เรามีเคล็ดลับที่ไม่ลับ เมื่อท่านต้องขับรถลุยฝนมาฝากกัน

cover-image
28 สิงหาคม 2563

สภาพการผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในยุคโควิด-19 มีหลายธุรกิจต้องปิดตัว หรือต้องปรับลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ลดเงินเดือนไปถึงการเลิกจ้างพนักงาน ทำให้ต้องปรับวิถีชีวิตเรื่องเงินเสียใหม่ การออมเงินในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องจำเป็น เพราะไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตและมีฐานการเงินปกติเหมือนเดิมได้ ว่าแต่แนวคิดนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

cover-image
21 สิงหาคม 2563

หลังจากที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตรงกับวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ปีฮิจเราะห์ศักราช1442 อันเป็นวันเริ่มต้นศักราชใหม่ตามปฏิทินอิสลาม

icon-noti 2