TOP
background-cover
Target group

โครงการสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการผู้รับบำนาญปกติหรือพิเศษหรือเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ ค้ำประกัน

cover-image

 

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

30 ปี

วงเงิน

  • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย : -
  • สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ มีหลักประกัน : วงเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินสิทธิในบำเหน็จตกทอด
  • สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ ไม่มีหลักประกัน : -
  • FTV รวม : -

อัตรากำไร

-

อัตราค่าธรรมเนียม

-

ประเภทหลักประกัน

สิทธิในบำเหน็จตกทอด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

อายุผู้ขอสินเชื่อ

  • ไม่กำหนด

อายุงาน

  • ไม่กำหนด

รายได้

  • ไม่กำหนด

 

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

31-12-2562

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้ารา

cover-image

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 April 2021

ไอแบงก์ เคลียร์ชัด! ข่าวปล่อยสินเชื่อ “บัตรคนจน” วงเงิน 1 ล้านบาททุกราย ไม่เป็นความจริง

จากกรณีที่มีข่าว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาทให้แก่ทุกราย ไอแบงก์ ขอชี้แจงว่า มีการพาดหัวที่สร้างความเข้าใจผิด

icon-noti 2