TOP

รหัส : 63F045 - ที่ดินว่างเปล่า แยกจากถนนเทศบาล 11 (ราษฎร์อุทิศ) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

รหัส
63F045
รายละเอียด
ที่ดินว่างเปล่า แยกจากถนนเทศบาล 11 (ราษฎร์อุทิศ) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
ประเภท
ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์
52015
เนื้อที่
0-0-88.3 ไร่
ที่ตั้ง
แยกจากถนนเทศบาล 11 (ราษฎร์อุทิศ) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
พิกัด
6.728421 100.062575
วันที่ประกาศ
21.10.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2