TOP

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวน์เฮ้าส์,ทาวน์โฮม,อาคารพาณิชย์,ห้องชุด(คอนโด)

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด (คอนโด)

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด (คอนโด)

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด (คอนโด)

เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

สินเชื่อแบบมีหลักประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และ/หรือ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นห้องชุดในอาคาร(คอนโด)มือสอง

เพื่อซื้อ/ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม /ไถ่ถอน / ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้ารา

เพื่อซื้อ/ก่อสร้าง/ไถ่ถอน / ปรับปรุง อพาร์ทเม้นท์ หรือเพื่อเป็นวงเงินระยะยาวสำหรับหลักประกันปลอดภาระ

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจมุสลิม รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

เพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ ไม่รวมหาบเร่ แผงลอย

เพื่อเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระสินเชื่อให้ธนาคาร

เพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรมการปกครอง

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวน์เฮ้าส์,ทาวน์โฮม,อาคารพาณิชย์,ห้องชุด(คอนโด)และต้องเป็นที่อยู่อาศัยใหม่

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ

สินเชื่อรีไฟแนนซ์อัตรากำไรพิเศษ ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และสามารถเลือกชำระเฉพาะกำไรสูงสุด 1 ปี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์อัตรากำไรพิเศษ ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และสามารถเลือกชำระเฉพาะกำไรสูงสุด 1 ปี

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร

เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ และ/หรือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร

ธนาคารจะให้สินเชื่อวงเงินเบิกถอนเงินสด(B-Cash line) ตามหลักบัยอ์ อัลอีนะฮ์ แก่บุคคล(ผู้ดูแลโครงการ) ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมัสยิด และ

ของขวัญปีใหม่2565 สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อบ้าน ลดอัตรากำไรในปีแรกลง 0.25% สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจSMEs(โครงการ SMEs Back To ibank) ลดอัตรากำไรในปี

เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

11 มกราคม 2561

ไอแบงก์ ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

7 กุมภาพันธ์ 2563

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

icon-noti 2