TOP

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และ/หรือ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล

เพื่อซื้อ/ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม /ไถ่ถอน / ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้ารา

เพื่อซื้อ/ก่อสร้าง/ไถ่ถอน / ปรับปรุง อพาร์ทเม้นท์ หรือเพื่อเป็นวงเงินระยะยาวสำหรับหลักประกันปลอดภาระ

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจมุสลิม รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

เพื่อเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อหักบัญชีเงินเดือนชำระสินเชื่อให้ธนาคาร

เพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรมการปกครอง

วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมสามารถขอวงเงินเพิ่มเติมจากส่วนเหลื่อมหลักประกันเดิมได้

สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่และมือสอง / เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่อยู่อาศัย / เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ ibank สนับสนุนสินเชื่อ Project Finance

สินเชื่ออเนกประสงค์ไม่มีหลักประกัน วเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้รวม/เดือน

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการผลิต/จำหน่ายสินค้าฮาลาลส่งออก หรือผู้ผลิตที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมถึงบริการทางเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image
cover-image

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 มกราคม 2563

ไอแบงก์ จับมือ บสย.ส่งเสริมมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

21 มกราคม 2563

ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร