TOP
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรมการปกครอง

cover-image

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรมการปกครอง
  • เพื่อให้บริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามารถยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเช่าที่พักจาก “กองทุนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์” ได้

วงเงินสินเชื่อ

พิจารณาตามจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการปกครอง

หลักประกัน

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านกิจการฮัจย์

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

  • ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

11 มกราคม 2561

ไอแบงก์ ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

7 กุมภาพันธ์ 2563

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

icon-noti 2