TOP
cover-image
15 กรกฎาคม 2564

พนักงานทำความสะอาด สาขาแว้ง นราธิวาส จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
14 กรกฎาคม 2564

พนักงานทำความสะอาด สาขาศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
13 กรกฎาคม 2564

กรณีพนักงานสาขาจะบังติกอ ปัตตานี จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีพนักงานฝ่ายธุรกิจ 2 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด-19

cover-image
10 กรกฎาคม 2564

กรณีพนักงานสาขาสายบุรี ปัตตานี จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโควิด

cover-image
10 กรกฎาคม 2564

เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโควิด-19

icon-noti 2