TOP

รหัส : 63J014 - อาคารโกดังพร้อมสำนักงานและที่พักอาศัย แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

รหัส
63J014
รายละเอียด
อาคารโกดังพร้อมสำนักงานและที่พักอาศัย แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
27652 และ 27653
เนื้อที่
200 ตารางวา
ที่ตั้ง
33/44 แยกพุฑมณฑลสาย 3 ซอย 18 ถนนพุฑมณฑลสาย 3 แขวงบางระมาด
พิกัด
13.771818 100.365845
วันที่ประกาศ
18.06.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2