TOP

รหัส : 64G26 - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ

รหัส
64G26
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
6601 และ 6659
เนื้อที่
เนื้อที่ 5-2-64 ไร่
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 3 ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
พิกัด
18.847340 99.079886
วันที่ประกาศ
10.06.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2