TOP

รหัส : 64G05 - อาคารห้างสรรพสินค้า 5 ชั้น พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ

รหัส
64G05
รายละเอียด
อาคารห้างสรรพสินค้า 5 ชั้น พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
4317,8926,9028,15134,61107,61111,61311,21632,24144,26827
เนื้อที่
4-2-76.84 ไร่
ที่ตั้ง
ติดถนนเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
พิกัด
6.870303 101.238420
วันที่ประกาศ
16.02.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2