TOP

รหัส : 63G007 - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ

รหัส
63G007
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
2588
เนื้อที่
1-0-77.7 ไร่ (477.7 ตร.วา)
ที่ตั้ง
53 ถนนสายบ้านทอน-บ้านละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
พิกัด
6.579648 101.716808
วันที่ประกาศ
04.02.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2