TOP

รหัส : 63G047 - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ เลขที่ 254 หมู่ 4 ติดถนนยนตรการกำธร ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

รหัส
63G047
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ เลขที่ 254 หมู่ 4 ติดถนนยนตรการกำธร ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
4221
เนื้อที่
1-2-43.7 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 254 หมู่ 4 ติดถนนยนตรการกำธร ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
พิกัด
6.700874 100.066796
วันที่ประกาศ
11.11.2020
ราคา
14,840,000บาท
ราคาพิเศษ
14,680,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2