TOP

รหัส : 63G025 - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ

รหัส
63G025
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
6284 ,6285, 6286,6325 และ 6329
เนื้อที่
2-0-85 ไร่
ที่ตั้ง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 รายการ เนื้อที่ 2-0-85 ไร่ ติดถนนสายกะลาพอ -ปากู (ทล.4074) ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
พิกัด
6.668929 101.549859
วันที่ประกาศ
18.08.2020
ราคา
6,280,000บาท
ราคาพิเศษ
6,220,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2