TOP

รหัส : 63H021 - โรงงานพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

รหัส
63H021
รายละเอียด
โรงงานพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
32211
เนื้อที่
17-0-66.0 ไร่ (6,886 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 33/9 ถนนสายคลองท่อมใต้ - คลองท่อมเหนือ (กบ.4021) ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พิกัด
7.955030 99.198098
วันที่ประกาศ
11.06.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2