TOP

รหัส : 61A004 - บ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านภูตะวัน ต.หินเหล็กไป อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รหัส
61A004
รายละเอียด
บ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านภูตะวัน ต.หินเหล็กไป อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
30239
เนื้อที่
0-0-45 ไร่ (45 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 318/112 หมู่บ้านภูตะวัน ถนนหัวหิน-ห้วยมงคล ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิกัด
12.58246 99.92161
วันที่ประกาศ
28.11.2018
ราคา
1,400,000บาท
ราคาพิเศษ
1,350,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2