TOP

รหัส : 62G018 - บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวและบ้านพักอาศัยครึ่งตึกกครึ่งไม้ 2 ชั้นและอาคารเอนกประสงค์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

รหัส
62G018
รายละเอียด
บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวและบ้านพักอาศัยครึ่งตึกกครึ่งไม้ 2 ชั้นและอาคารเอนกประสงค์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
66861
เนื้อที่
0-2-77.9 ไร่ (227.9 ตารางวา)
ที่ตั้ง
ติดซอยมนูญอุทิศ แยกจากถนนสงขลา-นาทวี (ทล.408) ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา
พิกัด
7.001694 100.666279
วันที่ประกาศ
31.07.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2