TOP

รหัส : 63G012 - บ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านพิมานธานี (หนองโคตร) ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รหัส
63G012
รายละเอียด
บ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านพิมานธานี (หนองโคตร) ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
199662
เนื้อที่
35.1 ตร.วา
ที่ตั้ง
88/90 โครงการหมู่บ้านพิมานธานี (หนองโคตร) ต.บ้านเป็ด
พิกัด
16.440471 102.783081
วันที่ประกาศ
18.06.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2