TOP

รหัส : 62G004 - ที่ดิน 2-3-87 ไร่ พร้อมบ้านไม้ ซอยวิฑูรชาติ สุวินทวงศ์ หนองจอก กรุงเทพ

รหัส
62G004
รายละเอียด
ที่ดิน 2-3-87 ไร่ พร้อมบ้านไม้ ซอยวิฑูรชาติ สุวินทวงศ์ หนองจอก กรุงเทพ
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
3168
เนื้อที่
2-3-87 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 21/2(ไม่ติดเลขที่) ซอยวิฑูรชาติ ถนนสุวินทวงศ์
พิกัด
13.816279,100.848334
วันที่ประกาศ
02.04.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2