TOP

รหัส : 62F009 - ที่ดินว่างเปล่า โครงการธนภู วิลล่า ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รหัส
62F009
รายละเอียด
ที่ดินว่างเปล่า โครงการธนภู วิลล่า ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภท
ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส.3ก เลขที่ 9055
เนื้อที่
0-0-99.0 ไร่
ที่ตั้ง
โครงการธนภู วิลล่า (ภูเล รีสอร์ท) ถนนช่องประดู่-หนองพรานพุก (ปข.1043) ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิกัด
12.540208 99.904991
วันที่ประกาศ
12.06.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2